ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร วันที่ 16-..

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร วันที่ 16-20 เมษายน 2564

ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่ง ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบค..

ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่ง ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

ภาพกิจกรรม

การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1

การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1

การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563