ภาพกิจกรรม

การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำป..

การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1

การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563