การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1

การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1

    
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดยนายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 ในการตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 ณ ใต้ถุนอาคาร 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
686 bytes ดาวน์โหลด
20210421081713(1).jpg - การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421081713(2).jpg - การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421081713(3).jpg - การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421081713.jpg - การตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 จาก สพป.ลำปาง เขต 1 | https://anubanlampang.devcm.info