ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร วันที่ 16-20 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร วันที่ 16-20 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน มายื่นในวันและเวลาดังกล่าว