การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. การประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยนายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคพัฒนา และภาคปฏิบัติ ณ หอประชุมนรนันทชัยชวลิต ทั้งนี้ได้ช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.คุณครูรัชนีกุล  ขาวสะอาด วิชาเอกวิทยาศาสตร์
2.คุณครูศรัญญา วงษ์ซีวสกุล วิชาเอกภาษาอังกฤษ
3.คุณครูปวีณา  แสนปินตา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.คุณครูนิคม  จันทบ วิชาเอกดนตรี
20210421082047(1).jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082047.jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082048(1).jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082048(2).jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082048.jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082049(1).jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082049(2).jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082049.jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082050.jpg - การประชุมข้าราชการครูฯประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564   | https://anubanlampang.devcm.info