พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 299 คน นำโดยนายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานพิธีมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมนรนันชัยเชาวลิต ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรก ของ เด็ก ๆ ทุก ๆ คน
20210421082205.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082206(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082206(2).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082206.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082207(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082207(2).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082207.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082208(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info 20210421082208.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 | https://anubanlampang.devcm.info